Müəssisələrin adı

"İDN GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "İDN GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Reyestr nömrəsi 033
VÖEN 19910548250
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Hüquqi ünvanı AZ1108, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, ZİYA BÜNYADOV, ev 15
Qanuni təmsilçi İLKİN BUDAQOV MƏMMƏD OĞLU
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 26.04.2024
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"GETJOB AGENCY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "GETJOB AGENCY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 032
VÖEN 1406841871
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Hüquqi ünvanı AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Nizami ev 129, mənzil 6
Qanuni təmsilçi Kamil Ələsgərzadə Yaqub oğlu
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 14.05.2024
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi,
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət,
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti,

"EYÇ A KOMPANİ, İNK" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "EYÇ A KOMPANİ, İNK" ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI
Reyestr nömrəsi 001
SUN 19940001343
VÖEN 1700183221
Təşkilati-hüquqi forması Filial
Hüquqi ünvanı AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, BÜLBÜL PR., ev 28, m. 59
Qanuni təmsilçi CƏMİLƏ BAYRAMOVA İBRAHİMOVNA
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 26.02.1999
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"FESCO GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "FESCO GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 002
SUN 11110090348
VÖEN 1304350061
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
Hüquqi ünvanı AZ1006, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, NƏRİMAN NƏRİMANOV PR., ev 57/24, m. 47    
Qanuni təmsilçi VÜSALƏ ƏFƏNDİYEVA ƏDALƏT QIZI    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 07.01.2016
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"FİRCROFT AZERBAİJAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "FİRCROFT AZERBAİJAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 003
SUN 10710044461
VÖEN 1701439291
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1025, BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU, 8 NOYABR, ev 15, MƏHƏLLƏ 1212    
Qanuni təmsilçi FUAD MİRZƏYEV ÇİNGİZ OĞLU
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 23.01.2013
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"FİREVVORKS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "FİREVVORKS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 004
SUN 10110046522
VÖEN 1003183481
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1147, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, ADİL MƏMMƏDOV 9 MKR, ev 11, m. 105
Qanuni təmsilçi LAURA HƏMİDOVA    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 29.12.2013    
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"SMART RESOURCES GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "SMART RESOURCES GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 005
SUN 11110058898
VÖEN 1302694171
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1065, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, CƏFƏR CABBARLI, ev 44    
Qanuni təmsilçi ARZU CƏMİLOVA FİKRƏT QIZI    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 20.10.2011
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"İRES EXECUTİVE SEARCH" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "İRES EXECUTİVE SEARCH" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 006
SUN 11010042584
VÖEN 2002655601
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1025, BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU, 8 NOYABR, ev 15    
Qanuni təmsilçi ƏFRUZƏ HƏSƏNOVA RAFİQ QIZI
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 04.06.2013
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"HCB" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "HCB" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 007
SUN 11110018427
VÖEN 1300164741
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1009, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, CƏFƏR CABBARLI, ev 40    
Qanuni təmsilçi İQBAL ŞAHMƏMMƏDLİ ŞAMİL OĞLU    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 05.05.2003    
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"JOBSEARCH.AZ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "JOBSEARCH.AZ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 008
SUN 11010048074
VÖEN 2003039171
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1025, BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU, 8 NOYABR, ev 15, m. 119, MƏHƏLLƏ 1212    
Qanuni təmsilçi ƏFRUZƏ HƏSƏNOVA RAFİQ QIZI    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 01.07.2014
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti