Strateji məqsədlər

Strateji məqsədlər

Məqsədlərimiz:

 • Əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq
 • Tam məşğulluğu təmin etmək
 • Layiqli əməyi dəstəkləmək
 • Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək

 

Strateji istiqamətlərimiz:

 • Əmək bazarının tənzimlənməsi sahəsində normativ hüquqi bazanı və institusional strukturu təkmilləşdirmək
 • İşçi qüvvəsinin bacarıqlarını inkişaf etdirmək və əmək standartlarını təkmilləşdirmək
 • Aktiv məşğulluq tədbirlərinin əhatə dairəsini genişləndirmək və səmərəliliyini artırmaq, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların əmək bazarına inteqrasiyasını gücləndirmək
 • Sosial dialoqu inkişaf etdirmək və qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin qarşısını almaq
 • Əmək bazarının monitorinqini və proqnozlaşdırılması sistemini inkişaf etdirmək

 

Əsas prinsiplərimiz:

 • Vətəndaş yönümlü olmaq
 • Keyfiyyətli xidmət göstərmək
 • Əlçatan olmaq
 • Sosial dialoq və ictimai iştirakçılığı təmin etmək
 • İşçi heyətinə dəyər vermək
 • Dəyişikliklərə və yeniliklərə açıq olmaq