NƏTİCƏLƏRİMİZ

2023-cü il üzrə nəticələrimiz (01.01.2023 - 30.04.2023)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

18 334 nəfər işlə təmin edilib
1 352 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
1 624 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 295 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
83 077 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 812 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
732 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
1 111 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2022-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

39 248 nəfər işlə təmin edilib
7 213 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 097 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
4 575 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
69 104 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
6 333 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
882 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
876 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2021-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

77 640 nəfər işlə təmin edilib
24 587 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 232 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
988 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
1 886 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
3 734 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
467 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
499 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2020-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

96 285 nəfər işlə təmin edilib
45 554 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
11 917 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 014 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
37 660 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 292 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
65 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
604 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2019-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

103 028 nəfər işlə təmin edilib
47 675 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
9 554 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 168 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
134 760 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 711 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
589 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2018-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

51 774 nəfər işlə təmin edilib
1 022 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
6 326 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
2 559 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
118 138 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 449 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
837 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2017-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

47 901 nəfər işlə təmin edilib
1 156 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
1 172 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 561 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
105 287 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
14 835 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
761 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

Cəmi nəticələr (01.01.2017 – 30.04.2023)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

434 210 nəfər işlə təmin edilib
128 559 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
62 922 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
19 160 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
549 912 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 146 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
33 166 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
5 277 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib