NƏTİCƏLƏRİMİZ

2021-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

77 640 nəfər işlə təmin edilib
24 974 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 232 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
988 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
1 886 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
491 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
3 734 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
499 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2020-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

96 285 nəfər işlə təmin edilib
49 027 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
12 000 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 014 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
37 660 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
42 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
1 292 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
604 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2019-cu il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

103 028 nəfər işlə təmin edilib
47 599 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
10 352 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 168 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
134 760 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 711 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
589 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2018-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

51 774 nəfər işlə təmin edilib
1 022 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
7 267 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
2 559 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
118 138 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 449 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
837 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2017-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

47 901 nəfər işlə təmin edilib
1 156 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
1 172 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 561 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
105 287 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
14 835 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
761 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

Cəmi nəticələr (01.01.2017 – 31.12.2021)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

376 628 nəfər işlə təmin edilib
123 778 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
47 023 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
11 290 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
397 731 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
533 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
24 021 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
3 290 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib