NƏTİCƏLƏRİMİZ

2022-ci il üzrə nəticələrimiz (01.01.2022- 30.04.2022)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

13 736 nəfər işlə təmin edilib
2 970 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
4 325 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 023 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
5 590 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
192 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
1 971 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
150 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2021-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

77 640 nəfər işlə təmin edilib
25 239 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 232 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
988 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
1 886 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
491 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
3 734 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
499 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2020-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

96 285 nəfər işlə təmin edilib
49 027 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
12 000 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 014 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
37 660 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
42 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
1 292 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
604 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2019-cu il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

103 028 nəfər işlə təmin edilib
47 599 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
10 352 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 168 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
134 760 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 711 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
589 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2018-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

51 774 nəfər işlə təmin edilib
1 022 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
7 267 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
2 559 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
118 138 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 449 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
837 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2017-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

47 901 nəfər işlə təmin edilib
1 156 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
1 172 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 561 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
105 287 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
14 835 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
761 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

Cəmi nəticələr (01.01.2017 – 31.03.2022)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

390 364 nəfər işlə təmin edilib
126 748 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
51 348 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
12 313 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
403 321 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
725 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
25 992 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
3 440 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib