NƏTİCƏLƏRİMİZ

2023-cü il üzrə nəticələrimiz (01.01.2023 - 31.10.2023)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

96 370 nəfər işlə təmin edilib
4 872 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
14 858 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
9 235 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
175 213 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
7 116 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
1 184 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
2 469 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2022-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

39 248 nəfər işlə təmin edilib
7 213 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 097 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
4 575 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
69 104 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
6 333 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
882 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
876 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2021-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

77 640 nəfər işlə təmin edilib
24 587 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
16 232 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
988 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
1 886 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
3 734 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
467 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
499 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2020-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

96 285 nəfər işlə təmin edilib
45 554 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
11 917 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 014 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
37 660 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 292 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
65 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
604 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2019-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

103 028 nəfər işlə təmin edilib
47 675 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
9 554 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 168 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
134 760 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 711 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
589 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2018-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

51 774 nəfər işlə təmin edilib
1 022 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
6 326 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
2 559 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
118 138 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 449 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
837 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2017-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

47 901 nəfər işlə təmin edilib
1 156 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
1 172 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 561 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
105 287 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
14 835 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
761 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

Cəmi nəticələr (01.01.2017 – 31.10.2023)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

512 246 nəfər işlə təmin edilib
132 079 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
77 156 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
25 100 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
641 857 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 598 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
37 470 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
6 635 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib