Müəssisələrin adı

"VORK BEYOND" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "VORK BEYOND" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 011
SUN 19910083218
VÖEN 1405368741
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1111, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, ALI MUSTAFAYEV 3 MKR, ev 17 A, m. 9    
Qanuni təmsilçi RAMİZ QAFFAROV NATİQ OĞLU    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 23.12.2020
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 012
SUN 19910102315
VÖEN 1405441021
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NİZAMİ, ev 212 M4, m. 1    
Qanuni təmsilçi HAFİZ NƏSİBOV MƏMMƏDTAĞI OĞLU    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 19.02.2021
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

“GLOBAL HUMAN RESOURCE SOLUTİONS” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı “GLOBAL HUMAN RESOURCE SOLUTİONS” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ  CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 013
SUN 10110047680
VÖEN 1003291341
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1114, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, SVETLANA MƏMMƏDOVA, ev 209, m. 105    
Qanuni təmsilçi SƏBİNƏ ƏLİYEVA ƏBDÜLƏHƏD QIZI    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 04.03.2014
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"CV SCREEN RECRUİTİNG" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "CV SCREEN RECRUİTİNG" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 014
SUN 10310057083
VÖEN 1502570441
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1078, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ, ev 17, m. 9    
Qanuni təmsilçi LALƏ HÜMBƏTOVA SADIQ QIZI    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 30.04.2014
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"EMPLOY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "EMPLOY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 015
SUN 10410078292
VÖEN 1403097851
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1022, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NƏCƏFBƏY VƏZİROV, ev 10, m. 30   
Qanuni təmsilçi CƏMİLƏ ORUCOVA YAŞAR QIZI
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 29.04.2015
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"SYNERGY RESOURCING AZERBAIJAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "SYNERGY RESOURCING AZERBAIJAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 016
SUN 10410122667
VÖEN 1404787741
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, PUŞKİN, ev 12/14, m. 30    
Qanuni təmsilçi DAVID JOHN HENDRY 
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 07.08.2019
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

“VİGOR” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı “VİGOR” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 017
SUN 10510039735
VÖEN 1602307101
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1119, BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU, CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ, ev 15, m. 6     
Qanuni təmsilçi KÜBRA RZAYEVA VİDADİ QIZI
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 23.04.2015
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"LS COMPANY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "LS COMPANY" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 018
SUN 10710054354
VÖEN 1701932671
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1001, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ŞEYX ŞAMİL, ev 22/29, m. 33     
Qanuni təmsilçi ŞÜKÜR QULİYEV ƏKRƏM OĞLU    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 08.04.2016
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"HERESKA GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "HERESKA GROUP" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 019
SUN 10910016954
VÖEN 1101940151
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1063, BAKI ŞƏHƏRİ QARADAĞ RAYONU, LÖKBATAN ŞTQ, MASSİV 6 (LÖKBATAN QƏS.), ev 4A    
Qanuni təmsilçi ALEKSANDR KAZAKOV ALEKSANDROVİÇ    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 15.11.2018
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti

"İRES GLOBAL RECRUİTMENT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

İşədüzəltmə vasitəçisinin adı "İRES GLOBAL RECRUİTMENT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Reyestr nömrəsi 020
SUN 11010041808
VÖEN 2002604231
Təşkilati-hüquqi forması Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət    
Hüquqi ünvanı AZ1025, BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU, 8 NOYABR, ev 15, MƏHƏLLƏ 1212, 119 SAYLI QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHƏSİ     
Qanuni təmsilçi ƏFRUZƏ HƏSƏNOVA RAFİQ QIZI    
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix 04.04.2013
İqtisadi fəaliyyət növü (İFN) N inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi
Məşğulluq sahəsində fəaliyyət
İşə düzəltmə agentliklərinin fəaliyyəti