Qarabağda iş imkanları

Sürücü
10.10.2023 Sürücü

"TLD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Xalq çalğı alətləri şöbəsinin müəllimi
04.10.2023 Xalq çalğı alətləri şöbəsinin müəllimi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN QARABAĞ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ

Xanəndə
04.10.2023 Xanəndə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN QARABAĞ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ

Elektrik qaynaqçısı
04.10.2023 Elektrik qaynaqçısı

″YAŞIL ENERJİ ELEKTRİK STANSİYASI″ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Katibə
03.10.2023 Katibə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN QARABAĞ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ

Elektrik montyoru
03.10.2023 Elektrik montyoru

″YAŞIL ENERJİ ELEKTRİK STANSİYASI″ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Tar müəllimi
03.10.2023 Tar müəllimi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN QARABAĞ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ

Şöbə müdiri
02.10.2023 Şöbə müdiri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİNİN QARABAĞ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT İDARƏSİ