Qarabağda iş imkanları

Aşpaz
28.10.2022 Aşpaz

"KİBRİYA-ST" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Tarlaçı
13.10.2022 Tarlaçı

"ŞİRİN AQRO" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Suvaqçı
13.09.2022 Suvaqçı

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Bənna
13.09.2022 Bənna

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Rəngsaz
13.09.2022 Rəngsaz

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Elektrik montyoru
13.09.2022 Elektrik montyoru

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Dam ustası
13.09.2022 Dam ustası

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

İlməçi
13.09.2022 İlməçi

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ