Qarabağda iş imkanları

Sürücü
29.09.2022 Sürücü

"CORE CONSTRUCTİON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Yükləyici operator
26.09.2022 Yükləyici operator

"CORE CONSTRUCTİON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Aşbaz
26.09.2022 Aşbaz

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Santexnik
26.09.2022 Santexnik

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Suvaqçı
13.09.2022 Suvaqçı

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Bənna
13.09.2022 Bənna

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Rəngsaz
13.09.2022 Rəngsaz

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 

Elektrik montyoru
13.09.2022 Elektrik montyoru

"ARCHİCO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ