İşsizlikdən sığorta vəsaitləri və cərimə ödənişləri üçün yeni xəzinə hesabları yaradılıb

Vergi ödəyicilərinin diqqətinə!

 

 “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilmiş dəyişikliyə əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işsizlikdən sığorta vəsaitləri və cərimə ödənişləri üzrə daxil olan vəsaitlərin uçotu və nəzarət işinin təşkil edilməsi məqsədi ilə yeni xəzinə hesabları yaradılıb.

 

Respublika üzrə (Naxçıvan MR istisna olmaqla) bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən işsizlikdən sığorta vəsaitləri və cərimə ödənişləri aşağıda qeyd edilən müvafiq hesablar vasitəsilə köçürülməlidir:

 

İşsizlikdən sığorta yığım:

 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

M.H: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT: CTREAZ22X

KOD: 210005

VOEN: 1401555071

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi

H.H:  AZ30CTRE00000000000004787695

VOEN: 1300144711

 

Büdcə təsnifat kodu:

123100 -  işəgötürənlərin əməyi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı

123200 -  işləyənlərin əməkhaqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı

123300 -  İşsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər.

Büdcə səviyyə kodu: Fond 4

 

İşsizlikdən sığorta cərimə və sanksiyalar:

 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

M.H: AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT: CTREAZ22X

KOD: 210005

VOEN: 1401555071

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi

H.H:  AZ03CTRE00000000000004787696

VOEN: 1300144711

 

Büdcə təsnifat kodu:

126100 – İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

126200 - İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

126300 – İşsizlikdən sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar

Büdcə səviyyə kodu: Fond 4