Qeyri formal məşğulluğa nəzarət informasiya ehtiyatı

Qeyri formal məşğulluğa nəzarət informasiya ehtiyatı

“Qeyri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya ehtiyatları sistemi bu sistemə inteqrasiyası tələb olunan informasiya ehtiyatları sistemlərindən məlumatları toplamaqla əmək qanunvericiliyinə nəzarət olunmasına dövlət nəzarəti üzrə risk qruplarının meyarlarına əsaslanmaqla toplanılmış informasiyanı emal edəcəkdir. Risk yaradan halların ilkin mərhələlərdə aşkarlanaraq, preventiv tədbirlərin görülməsinə xidmət edəcəkdir.