Məşğul şəxslərin reyestri

Məşğul şəxslərin reyestri

Məşğul şəxslərin reyestrində qanunvericilikdə məşğul hesab edilən şəxslərin məlumatları ilə yanaşı, digər gəlirli şəxslərin məlumatları, o cümlədən şəxslərin xərclərinin (kommunal, kredit və s.) strukturu öz əksini tapacaqdır. Əmək bazarı ilə bağlı informasiya resurslarını inkişaf etdirmək, təhlillərə əsaslanaraq qeyri-formal məşğulluğa nəzarət tədbirlərini daha da gücləndirmək məqsədilə yaradılan xidmətdə vətəndaşların iş yerləri, torpaq pay mülkiyyətçiləri, ailə kəndli təsərrüfatının üzvləri, sahibkarlar, haqqı ödənilən vəzifəyə seçilənlər, təyin və ya təsdiq edilənlər və s. barədə məlumatlar toplanacaq. “Əmək münasibətləri və məşğulluq” altsisteminin tərkib hissəsi kimi hazırlanan reyestr ölkə əhalisi içərisindən istənilən vətəndaş qrupunu müəyyən edərək, istənilən Dövlət proqramının tətbiqinə imkan yaradacaqdır.