Peşə hazırlığına dair hesabat

Peşə hazırlığı – işaxtaran və işsiz şəxslərin əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq təhsil müəssisələrində ixtisasa (peşəyə) və (və ya) yeni ixtisasa (peşəyə) yiyələnmək üçün “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, “Təhsil haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq peşə təhsili almasıdır. Peşə hazırlığının məqsədi işaxtaran və ya işsiz şəxslərə müvafiq bilik və bacarıq verməklə qısa müddət ərzində əmək bazarının tələblərinə cavab verən ixtisaslı kadrların hazırlanmasından ibarətdir.

 

Aşağıda qeyd olunan bölmələrə keçid etməklə 2023-cü ildə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən peşə hazırlığına cəlb olunan vətəndaşlara dair hesabat, tədris müəssisələri ilə bağlı hesabat və vətəndaşların ən çox cəlb olunduğu ilk 10 peşə və ixtisas üzrə hesabat məlumatları ilə tanış ola bilərsiniz.

 

 

     
Peşə və ixtisas üzrə cəlb olunan vətəndaşlar barədə ümumi məlumat (01.01.2023-31.06.2023)