Müəssisələrin müraciət forması

DMA-nın sifarişi əsasında işaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkilində iştirak etmək istəyən müəssisələrin müraciət forması

Şərtlər və prosedurlarla tanış olun

İşaxtaran və işsiz şəxslərin məşğulluq imkanlarının artırılması istiqamətində əməkdaşlığa dair göstərdiyiniz maraq və diqqət üçün təşəkkür edirik. 

 

Peşə hazırlığı işaxtaran və işsiz şəxslərin əmək bazarına inteqrasiya olunmasına və onların məşğulluğunun təmin olunmasına dəstək göstərilməsi məqsədilə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirlərindən biridir.

 

Peşə hazırlığının məqsədi əmək bazarındakı işsiz və işaxtaran şəxsləri nəzəri və praktiki hissədən ibarət kurslara cəlb etməklə onların kvalifikasiyasının, bilik və bacarıqlarının artırılması, əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması və müvafiq peşə üzrə məşğulluqlarının təmin olunmasına dəstək göstərməkdir.

 

Peşə hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi və effektivliyinin artırılması, bu sahədə çevikliyin və rəqabətliliyin təmin olunması, eləcə də dövlət-özəl əməkdaşlığının genişləndirilməsi məqsədi ilə işaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığı adambaşına maliyyələşmə prinsipi əsasında təşkil olunur.

 

Əlavə təhsili həyata keçirən müəssisələr peşə hazırlığını həyata keçirə biləcəkləri ixtisası (ixtisasları) göstərməklə, peşə hazırlığının həmin müəssisədə təşkili barədə Agentliyə müraciət edə bilərlər.

 

Agentlik peşə hazırlığının nəzəri və praktiki hissələrini, məzmununu, müraciət etmiş müəssisələrin maddi-texniki bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, müdavimlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini, onların gələcək məşğulluq imkanlarını nəzərə alaraq peşə hazırlığını həyata keçirəcək müəssisələri seçir. Agentlik işaxtaran və işsiz şəxslərin seçilən müəssislərdə kurslara cəlb olunması üçün müəssisələrə adambaşına maliyyələşmə prinsipinə uyğun olaraq ödəniş edir.

 

Peşə hazırlığının təşkili üçün müraciət etmək istəyən müəssisələrə dair tələblər:

 

  • Müvafiq iqtisadi fəaliyyət növü: Müəssisənin əsas və ya alt iqtisadi fəaliyyət növünün təlim-tədris ilə əlaqədar olması (Nümunə: peşə hazırlığı kurslarının fəaliyyəti, təhsil, hazırlıq kursları, təlim və.s);

 

  • Maddi texniki baza: Müraciət edilən peşə üzrə təlim-tədris prosesinin həm nəzəri, həm də praktiki hissəsini həyata keçirmək üçün maddi-texniki baza və infrasturkturun olması;

 

  • Təlim-tədris proqramı: Peşə və kvalifikasiya standartlarına və işəgötürənlərin tələblərinə uyğun nəzəri və praktiki hissələri özündə əks etdirən təlim-tədris proqramının olması;

 

Standartların reyestrinə keçid: https://publicservices.mlspp.gov.az:8084/ProfessionStands/?fbclid=IwAR3hiVhnZaHhzuoM4haezTEBhRXh_2e2Jr3iUqF5LHperZBFaj3N1gRJ0WY

 

  • Pedaqoji heyət: Müvafiq peşə üzrə təlim-tədrisi həyata keçirəcək kvalifikasiyaya malik olan pedaqoji heyət və ya təlimçilərin olması;

 

  • Məşğulluq təminatı imkanları: Kursu bitirən şəxslərin məşğulluğunun təmin olunmasına dəstək imkanlarının olması.

 

 

Müəssisə və əlaqədar şəxs haqqında məlumatlar