Türkiyə

Türkiyə

Azərbaycan və Türkiyə arasında tarixi dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi münasibətlər, yüksək səviyyəli əməkdaşlıq əsasında qurulan münasibətlər daim möhkəmlənməkdədir. Siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə bir çox əməkdaşlıqlar qurulmuş və hər iki respublika da bu əlaqələr işığında diplomatik əlaqələri davam və daha da inkişaf etdirməkdədir.

 

1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Türkiyə Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında imzalanan əməkdaşlıq Protokolunın imzalanması ilə Respublikalarımız arasında əmək və sosial sahələrlə bağlı əməkdaşlığın ilkin hüquqi bazası yaranmışdır. Bundan əlavə, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin tətbiq edilməsinə dair Prosedur Müqavilə”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında əmək, sosial müdafiə və məşğulluq sahələrində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında işçi qüvvəsinin qarşılıqlı əmək fəaliyyətinə dair Saziş” ilə bu əlaqələr daha da möhkəmlənmişdir və yeni tərəfdaşlıqların yaranmasına zəmin hazırlamışdır.

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi də öz növbəsində Türkiyə Respublikasının məşğulluq xidməti olan İşkur ilə tərəfdaşlıq haqqında müzakirələr aparmış və məşğulluq sahəsinin təkmilləşdirilməsi üçün əməkdaşlığın qurulması üçün müsbət addımlar atılmışdır. Nəticədə, Dövlət Məşğulluq Agentliyi və İşkur arasında “Fəaliyyət Planı” imzalanması barədə razılığa gəlinmiş və planın yaxın müddətdə imzalanması gözlənilir.

 

Fəaliyyət planında məşğulluq xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi və elektronlaşdırılması, sosial cəhətdən həssas qrupların məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi kimi sahələrdə birgə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.