NƏTİCƏLƏRİMİZ

2021-ci il üzrə nəticələrimiz (Yanvar - Oktyabr)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

68 484 nəfər işlə təmin edilib
24 007 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
12 903 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
346 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
1 092 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
375 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
3 033 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
444 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2020-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

96 285 nəfər işlə təmin edilib
49 027 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
12 000 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
1 014 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
37 660 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
42 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
1 292 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
604 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2019-cu il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

103 028 nəfər işlə təmin edilib
47 599 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
10 352 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 168 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
134 760 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
1 711 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
589 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2018-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

51 774 nəfər işlə təmin edilib
1 022 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
7 267 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
2 559 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
118 138 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
2 449 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
837 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

2017-ci il üzrə nəticələrimiz

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

47 901 nəfər işlə təmin edilib
1 156 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
1 172 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
3 561 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
105 287 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
14 835 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
761 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib

Cəmi nəticələr (01.01.2017 – 31.10.2021)

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən işlərin nəticələri

367 472 nəfər işlə təmin edilib
122 811 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib
43 694 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
10 648 nəfər peşə hazırlığı kursuna cəlb edilib
396 937 nəfərə peşəyönümü məsləhət xidməti göstərilib
417 nəfər əməkhaqlarının birgə maliyyələşməsi proqramına cəlb edilib
23 320 nəfərə işsizlikdən sığorta təyin edilib
1 048 nəfər kvota üzrə işlə təmin edilib