Aktual hesabatlar

Aktual hesabatlar

“İş sahələrinin gələcəyi’’ hesabatının 2023-cü il buraxılışında təqdim olunan məlumatların əsasını iş mühitində əsas trendlər və istiqamətlər üzrə araşdırmadan əldə olunan məlumatlar təşkil edir. Bu məlumatlar dünyanın ən böyük işəgötürənləri arasında aparılan sorğular nəticəsində əldə olunmuşdur. Hesabatı təqdim edirik. 

 

Dünya İqtisadi Forumu 2023 - "İş sahələrinin gələcəyi" hesabatının analizi