Yun darama

Yun darama

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

 

Dünya Bankı tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Yun, sindifon didən (darayan) avadanlıq  - 1 ədəd