Yem üyütmə xidməti
(mini yem dəyirmanı)

Yem üyütmə xidməti

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

 

Dünya Bankı tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Yem üyüdən avadanlıq  - 1 ədəd