Xalça yuma xidməti

Xalça yuma xidməti

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Xalça təmizləmə avadanlığı - 1 ədəd