Avtoyağlama xidmətləri

Avtoyağlama xidmətləri

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Açar dəsti (yağ filtrini açmaq üçün) - 1 ədəd

- Hava kompressoru (100 lt) - 1 ədəd

- Yağ şprisi. 1 - 1 ədəd

- Plastik qıf. (balaca) - 1 ədəd

- Plastik qıf. (böyük) - 1 ədəd

- Konteyner vanna - 1 ədəd

- Plastik qab (yağ boşaltmaq üçün) - 1 ədəd

- Yağ boşaltma tankı - 1 ədəd

- Kompressor borusu - 1 ədəd

- Transmissiya yağı dəyişən-təmizləyən avadanlıq - 1 ədəd

- Yağ daşıma tankı - 1 ədəd

  

Dünya bankıi tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Açar dəsti (yağ filtrini açmaq üçün) - 1 ədəd

- Hava kompressoru (100 lt) - 1 ədəd

- Yağ şprisi. 1 - 1 ədəd

- Plastik qıf. (balaca) - 1 ədəd

- Plastik qıf. (böyük) - 1 ədəd

- Konteyner vanna - 1 ədəd

- Plastik qab (yağ boşaltmaq üçün) - 1 ədəd

- Yağ boşaltma tankı - 1 ədəd

- Kompressor borusu - 1 ədəd

- Transmissiya yağı dəyişən-təmizləyən avadanlıq - 1 ədəd

- Yağ daşıma tankı - 1 ədəd