Avtomobil şinlərinin bərpası və təmiri xidmətləri

Avtomobil şinlərinin bərpası və təmiri xidmətləri

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Təkər çıxardan qurğu - 1 ədəd

- Balans aparatı - 1 ədəd

- Qaldırıcı qurğu (3 ton) - 1 ədəd

- Açar tapançası - 1 ədəd

- Hava kompressoru (100 lt) - 1 ədəd

- Təkər açarı - 1 ədəd

- Təkər havasını ölçən cihaz (Rəqəmsal) - 1 ədəd

   

Dünya Bankı tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Təkər çıxardan qurğu - 1 ədəd

- Balans aparatı - 1 ədəd

- Qaldırıcı qurğu (3 ton) - 1 ədəd

- Açar tapançası (hava təzyiqi ilə çalışan) - 1 ədəd

- Hava kompressoru (100 lt) - 1 ədəd

- Təkər açarı - 1 ədəd

- Təkər havasını ölçən cihaz (Rəqəmsal) - 1 ədəd