Avtoelektrik xidmətləri

Avtoelektrik xidmətləri

Vətəndaşlara təqdim edilən aktivlərin siyahısı:

 

 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Alətlər dəsti - 1 ədəd
- Tester- 1 ədəd
- Yanacaq təzyiqi ölçmə cihazı - 1 ədəd
- Şam testeri  - 1 ədəd
- Dielektrik alətlər seti  - 1 ədəd
- Rəqəmsal akumlyator testeri - 1 ədəd
- Yanacaq sistemi birləşmələrini açan alət - 1 ədəd
- Qalaylama avadanlığı - 1 ədəd
- Cərəyan axını testeri - 1 ədəd
- İnjektor təmizləyən  - 1 ədəd
- Diaqnostika cihazı - 1 ədəd

 

Dünya Bankı tərəfindən verilən aktivlər:

 

- Alətlər dəsti - 1 ədəd
- Tester- 1 ədəd
- Yanacaq təzyiqi ölçmə cihazı - 1 ədəd
- Şam testeri  - 1 ədəd
- Dielektrik alətlər seti  - 1 ədəd
- Rəqəmsal akumlyator testeri - 1 ədəd
- Yanacaq sistemi birləşmələrini açan alət - 1 ədəd
- Qalaylama avadanlığı - 1 ədəd
- Cərəyan axını testeri - 1 ədəd
- İnjektor təmizləyən  - 1 ədəd
- Diaqnostika cihazı - 1 ədəd