Fəaliyyət istiqamətləri

İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınma, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılma və qeydiyyatın ləğvinin təşkili

İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınma, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılma və qeydiyyatın ləğvinin təşkili

İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi

İş yerlərinə göndərişlərin verilməsi və nəticəsinə dair işəgötürənin qərarının qəbul edilməsi

Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunma

Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunma

İşsizlikdən sığorta ödənişinin təyin edilməsi

İşsizlikdən sığorta ödənişinin təyin edilməsi

Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi

Peşə hazırlığına cəlb olunma

Peşə hazırlığına cəlb olunma

Sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi

Sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi

İşə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvota yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

İşə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvota yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

İşə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvotadan əlavə iş yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

İşə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kvotadan əlavə iş yerləri üzrə işlə təmin edilməsi

Əmək yarmarkaları vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsi

Əmək yarmarkaları vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsi

Əmək birjaları vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsi

Əmək birjaları vasitəsilə məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsi

Məqsədli proqramların təşkili

Məqsədli proqramların təşkili

Digər aktiv məşğulluq tədbirlərinin təşkili

Digər aktiv məşğulluq tədbirlərinin təşkili

İşə düzəltmə

İşə düzəltmə

İşədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması

İşədüzəltmədə vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin reyestrinin aparılması

Məşğul şəxslərin reyestrinin aparılması

Məşğul şəxslərin reyestrinin aparılması

Qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması işinin təşkili

Qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması işinin təşkili

Məşğulluq sahəsində nəzarət işinin təşkili

Məşğulluq sahəsində nəzarət işinin təşkili

Respublika və ərazi məşğulluq proqramlarının hazırlanması

Respublika və ərazi məşğulluq proqramlarının hazırlanması

Sosial müəssisələrin yaradılmasının təşkili

Sosial müəssisələrin yaradılmasının təşkili

Sosial tərəfdaşlarla iş

Sosial tərəfdaşlarla iş

Məşğulluq xəritəsi əsasında əmək bazarı barədə məlumatlandırma

Məşğulluq xəritəsi əsasında əmək bazarı barədə məlumatlandırma